Till startsida

Publikationer

I menyn till vänster hittar du de rapporter och skrifter som sekretariatet gett ut för nerladdning eller beställning.

Du kan bland annat läsa våra ämnesöversikter som behandlar genusperspektiv inom olika områden, som biologi och statsvetenskap.

Du kan även läsa utgivna nummer av tidningen Genus, som mellan åren 2010 och 2014 hade olika teman.

TGV1/11

Forskningstidskrifter

Tidskrift för genusvetenskap är Nordens största peer reviewgranskade tidskrift för tvärvetenskaplig genusforskning. Tidskriften stöds av Nationella sekretariatet för genusforskning och Vetenskapsrådet. Läs mer om Tidskrift för genusvetenskap och andra nordiska vetenskapliga tidskrifter för genusforskning.

Till sidans topp

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta