Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Skrivelser och remissvar

I särskilt fokus för vårt forskningspolitiska arbete är den forsknings- och innovationsproposition som regeringen presenterar var fjärde år. Vi bevakar även andra utredningar med bäring på de kunskapsområden som är centrala i vår organisation. Läs ett urval av sekretariatets underlag, yttranden och remissvar nedan.

2019

Underlag till 2020 års forskningsproposition

Hösten 2020 lägger regeringen fram en ny forskningsproposition. I ett underlag till den ger Nationella sekretariatet för genusforskning flera förslag för att skapa hållbara villkor för forskning och utbildning.

Underlag till 2020 års forskningsproposition

Agenda 2030 och Sverige, SOU 2019:13

Agenda 2030-delegationen föreslår i sitt slutbetänkande bland annat införandet av politiska mål för större långsiktighet i hållbarhetsarbetet, tillsättandet av en statlig kommitté för uppfölja, utvärdera och komma med förslag till åtgärder i arbetet. Här är vårt yttrande över betänkandet:

Yttrande över remiss gällande SOU 2019:13, Agenda 2013 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet

2017

Inspel till Styr- och resursutredningen, U 2017:05

Sekretariatet välkomnar “Utredningen om styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten” och dess grundläggande ansats att ett nytt styr- och resurssystem ska säkerställa akademiska kärnvärden, autonomi, samhällsansvar samt vetenskaplig kvalitet. Läs hela inspelet här.

Inspel till U 2017:05 Styr- och resursutredningen

2016

En ny organisation för etikprövning av forskning, Ds 2016:46

I promemorian föreslås att Etikprövningsmyndigheten, indelad i sex verksamhetsregioner och ett centralt kansli, ska ersätta dagens system med sex regionala etikprövningsnämnder. Här är vårt yttrande över promemorian.

Yttrande över remiss gällande Ds 2016:46 En ny organisation för etikprövning av forskning

2015

Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:68

En särskild utredare har följt upp och analyserat utvecklingen mot jämställdhet och jämställdhetspolitikens genomförande och bedömt politiska insatsers effektivitet i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen.

Yttrande över SOU 2015:68 Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

Yttrande över Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS

Regeringen gav 2013 Vetenskapsrådet i uppdrag att föreslå ett system för kvalitetsutvärdering av forskning vid svenska lärosäten som skulle ligga till grund för omfördelning av lärosätenas basanslag för forskning. Förslaget lämnades till regeringen i december 2014 och gick under hösten 2015 ut på remiss till sektorns aktörer. Här är vårt yttrande över förslaget.

Yttrande över Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS

Underlag till 2016 års forskningsproposition

Nationella sekretariatet för genusforskning ser flera skäl till att utveckla forskningspolitiska incitament som möjliggör forskning för förändring. Forskningsfinansiering, forskningens villkor, genusforskningens villkor och jämställdhet i akademin är fyra sammanlänkade teman som kräver analys, utveckling och förnyelse. Vi ser sammantaget behovet av en ny forskningspolitik för en ny tid. I detta underlag till forskningspropositionen 2016 utvecklar vi våra tankar och förslag.

Forskning för förändring: Underlag till 2016 års forskningsproposition

Inspel från landets genusforskningsmiljöer till forskningsministern

Nationella sekretariatet för genusforskning har samlat in förslag från landets genusvetenskapliga forskningsmiljöer på vad som behövs för att säkerställa ett starkt och internationellt framgångsrikt genusforskningsfält i Sverige.

Genus 2016 – för forskning i framkant: Ett underlag för forskningspolitiken

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2020-05-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?