Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kontaktformulär
 


OBS! Vill du ha svar, ange e-post eller telefonnummer!
Utredning och forskning

Vi gör utredningar och analyser, sammanställer forskning och kommunicerar forskningsbaserad kunskap, i samverkan med främst universitets- och högskolesektorn. Vi utför analys- och utredningsuppdrag och initierar även egna forskningsprojekt för att bidra till en kunskapsutveckling som främjar hållbara villkor för forskning och utbildning.

Genus och forskningsfinansiering, sexuella trakasserier i studie- och arbetsmiljöer, peer-review och sakkunnigbedömning, karriärvägar och rekrytering, hat och hot mot forskare, är exempel på teman som vi arbetar med.

Våra anställda forskare och utredare genomför utredningar och forskningsdrivna analyser samt bistår uppdragsgivare med kunskapsstöd. Vi samarbetar även i enskilda projekt med externa forskare från olika universitet, nationellt och internationellt.

Aktuellt i vår verksamhet

Kunskap om sexuella trakasserier

Vi har flera pågående samt avslutade uppdrag som handlar om kartläggning av och forskning om sexuella trakasserier inom främst högskolesektorn, nationellt och internationellt.

EU-kommissionen har genom sin rådgivande arbetsgrupp (ERAC SWG GRI, Standing Working Group on Gender in Research and Innovation) givit Vetenskapsrådet, i samverkan med sekretariatet, i uppdrag att koordinera och ansvara för innehållet i en kartläggning kring nationella åtgärder och strategier mot genusbaserad utsatthet inom akademin i Europa.

Inom ramen för våra nordiska uppdrag arbetar vi med en förstudie för att synliggöra kunskapsluckorna om sexuella trakasserier i arbetslivet, en sammanställning av det nordiskt komparativa kunskapsbehovet på området samt ett förslag till hur ett treårigt forskningsprogram kan utformas för att möta kunskapsbehoven.

I samarbete med Karolinska institutet, och inom ramen för samverkansprogram om genusbaserad utsatthet i akademin, gör vi en prevalensstudie om sexuella trakasserier i akademin.

Vi genomför även en nordisk forskningsöversikt om preventivt arbete mot sexuella trakasserier i arbetslivet, på uppdrag av Kantar Sifo.

För Universitets- och högskolerådet har vi gjort en forskningsöversikt om förebyggande åtgärder mot sexuella trakasserier: Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i akademin - en internationell forskningsöversikt.

Rapporten Sexuella trakasserier i akademin – en internationell forskningsöversikt tog vi fram 2018 på uppdrag av Vetenskapsrådet. Det är den första heltäckande forskningsöversikten som gjorts om sexuella trakasserier i akademin internationellt. 

Enkätstudie om hot, hat, trakasserier och våld mot forskare och lärare vid universitet och högskolor

Under 2020 genomförs en enkätstudie i samverkan med Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF och Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, för att undersöka förekomsten av utsatthet för hat, hot, trakasserier och våld bland forskande och utbildande personal inom universitet och högskola. Studien ska undersöka hur många som utsatts, vilka som utsätts och varför, samt vilka konsekvenser det har för de utsatta.

Hållbar utveckling inom STEM

På uppdrag av Nordiska ministerrådet genomför sekretariatet, inom ramen för NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, en analys av hur de nordiska länderna arbetar med att få bättre könsbalans på utbildningar och yrken som efterfrågas inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena, och hur detta förväntas bidra till hållbarhet och jämställdhet på framtida arbetsmarknader.

LGBTI i Norden

År 2020 inleds ett nytt formellt nordiskt samarbete om likabehandling och rättigheter för HBTQI-personer. För att samarbetet ska bli träffsäkert, effektivt och långsiktigt har sekretariatet, inom ramen för NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra en kartläggning och analys av LGBTI-området.

Prostitution i Norden

Unga personer med erfarenheter av prostitution är en grupp som av flera anledningar är svår att nå, både för forskningen och sociala insatser. I NIKK, Nordisk information för kunskap om kön:s projekt “Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution” kartläggs och analyseras kunskap om unga med erfarenheter av prostitution i samtliga nordiska länder.

Hållbara energisystem

För Energimyndigheten har vi genomfört ett uppdrag om genus i energiforskning och jämställdhet inom forskning och utbildning. Vi har bland annat tagit fram rapporten Genus och jämställdhet på energiområdet som gavs ut i mars 2019.

Sidansvarig: Inga-Bodil Ekselius|Sidan uppdaterades: 2020-01-22
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?